-  เปิดรับสมาชิกโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน (จะมากน้อย แล้วแต่ความงกของคุณ) อาจทำเป็นแผ่นซีดีสอนหรือนำเสนอ บนองค์กรยุคใหม่… Read More